Constituţia din 1938

Cauzele adoptării: Constituţia fost inspirată de regele Carol al II-lea care dorea instaurarea unui regim autoritar, având ca model regimurile de acelaşi tip din Europa Spre deosebire de constituțiile anterioare, cea din 27 februarie 1938 este una autoritară, ea nemaifiind discutată de Adunare Constituantă ci redactată de un apropiat al regelui, Istrate Micescu. Statut politico-juridic: […]

Constituţia din 1923

Cauzele adoptării: Constituția din 1923 era necesară după Unirea din 1918, când teritoriul României s-a mărit considerabil având loc şi o creștere demografică. Era necesară o nouă constituție și datorită reformelor anterioare: votul universal  din 1918 şi reforma agrară din 1921 A fost discutată şi votată de Adunarea Constituantă şi promulgată de regele Ferdinand I la 28 […]

Constituţia din 1866

Constituția reprezintă legea sau actul fundamental al unui stat, având rolul cel mai important pentru stabilirea statului politico- juridic, al formei de guvernământ, în definirea rolului puterilor în stat și a drepturilor și libertăților cetățenești. În România, prima constituţie a apărut mai târziu decât în majoritatea statelor europene din cauze ce ţin pe de-o parte […]

Revenirea la Democraţie- Construcţia democraţiei posdecembriste

Revoluția din 1989 Revenirea la democrație nu s-a realizat pe cale pașnică precum în celelalte state comuniste. Revoluția din 1989, care a dus la căderea regimului naţional comunist s-a făcut cu vărsare de sânge. Contextul extern era reprezentat de reformele lui Gorbaciov şi prăbuşirea treptată a regimurilor din statele vecine cu excepţia U.R.S.S, în timp […]

Disidenţa în timpul regimului național – comunist

Revoltele muncitoreşti Nivelul de trai tot mai scăzut şi eşecurile politicii economice a regimului Ceauşescu au determinat declanşarea unor revolte muncitoreşti, cu caracter economic în primul rând (cerinţele erau de ordin economic: viaţă mai bună, condiţii de muncă îmbunătăţite, creşterea salariilor). Nu s-a pus la îndoială prin aceste revolte legitimitatea regimului comunist, aşa cum se […]

Regimul naţional – comunist condus de Nicolae Ceauşescu (1965-1989)

Cauzele preluării puterii de către Nicolae Ceaușescu   După moartea lui Dej, s-a impus în funcţia de secretar general al partidului, Nicolae Ceauşescu, un lider relativ tânăr, văzut de membrii marcanţi ai partidului ca o soluţie de compromis, care la acel moment nu reprezenta o ameninţare pentru interesele acestora. Favoritul la preluarea funcţiei părea Gheorghe […]