Caracteristici ale democratiei

Trimite Postarea prietenilor tăi!

Share on facebook
Share on email

Principalele caracteristici ale regimurilor democratice sunt:

– separarea puterilor în stat – pentru a nu se ajunge la dictatură este necesar ca într-o societate democratică puterea să fie împărțită între mai multe instituții ale statului. Cele trei puteri în stat sunt:

  • puterea legislativă (numită adunarea legislativă, sau parlamentul) are rolul de a elabora și vota legile); legislativul are un rol foarte important datorită participării cetăţenilor la desemnarea acestor reprezentanţi- prin vot sunt aleși (deputaţi, senatori, etc.) Practic, prin alegeri democratice, legislativul reprezintă dorința poporului. Exemple: Camera Lorzilor şi Camera Comunelor în Anglia, Bundestagul în Germania, Adunarea Naţională în Franţa. Parlamentul poate fi: unicameral (cu o singură cameră) sau bicameral (cu două camere).
  • puterea executivă e reprezentată de rege sau preşedintele, depinde de forma de guvernare a statului, monarhie sau republică şi de guvern. Acesta are rolul de a pune în practică (să execute) legile. Guvernul este format de majoritatea din parlament rezultată după alegeri, fiind condus de primul ministru; acesta e desemnat, de obicei din cadrul partidului care a câștigat scrutinul electoral. Guvernul, numit și Consiliul de Miniștri este responsabil în faţa adunării legislative (parlamentului).
  • puterea judecătorească (formată din instanţele de judecată, tribunalele care pun în aplicare hotărârile legilor și de Înalta Curte sau Curtea Supremă, cel mai important for judecătoresc la nivelul unui stat ).

Alte postari

Diverse

EMEDI – Finantare

Emedi este finantat din fonduri europene! Proiectul „Lin Start-up” POCU/82/3.7/106058 este finanțat în cadrul schemei de ajutor de minimis „România Start Up Plus”, aferentă Programului