Category Archives: Istorie

Regimul Fanariot

Domniile fanariote reprezintă un moment istoric din spaţiul românesc în secolele al XVIII-lea – al XIX-lea. Fanarioţii erau membri ai familiilor aristocratice greceşti care locuiau în cartierul Fanar din Constantinopol. Reformismul domnesc- proiecte de reformă ale domnitorilor fanarioţi Reformele lui Constantin Mavrocordat (domn atât în Moldova cât și în Țara Românească) : – socială – desfiinţarea şerbiei -dependenţei ţăranilor de […]

Practici autoritare şi totalitare în secolul al XX-lea

Regimul nazist din Germania Este un regim politic totalitar de extrema dreaptă, reprezentat de Partidul Nazist (Partidul Naţional Socialist al Muncitorilor Germania- N.S.D.A.P.– Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, pe scurt, Partidul Nazist). Liderul unic este Adolf Hitler  numit cancelar (prim ministru) pe 30 ianuarie 1933, iar în 1934, după moartea preşedintelui Hindenburg, führer (conducător). În 1934 Hitler a reușit acapararea întregii puteri în stat prin intermediul grupării paramilitare S.S. […]

Ideologii şi practici politice totalitare

Caracteristici ale regimurilor totalitare. Spre deosebire de regimurile politice democratice, regimurile de tip totalitar folosesc măsuri represive pentru a controla populația. Principalele caracteristici ale acestora sunt:   liderul unic (conducătorul) – acesta beneficiază de puteri depline, el fiind cel care  conduce întreaga mişcare politică; e considerat un fel de divinitate pe pământ. Cuvintele şi scrierile liderului […]

Marea Britanie – Exemplu al unui regim democratic

Separarea puterilor în stat: Este monarhie constituţională sau parlamentară pe principiul conform căruia regele conduce, dar nu guvernează; el are atribuţii limitate în comparaţie cu primul ministru. În Marea Britanie și femeile au dreptul la moștenirea tronului. Parlamentul e bicameral format din: Camera Lorzilor (spre deosebire de alte sisteme democratice, unde parlamentarii sunt aleși, aceasta este singura […]

Caracteristici ale democratiei

Principalele caracteristici ale regimurilor democratice sunt: – separarea puterilor în stat – pentru a nu se ajunge la dictatură este necesar ca într-o societate democratică puterea să fie împărțită între mai multe instituții ale statului. Cele trei puteri în stat sunt: puterea legislativă (numită adunarea legislativă, sau parlamentul) are rolul de a elabora și vota legile); legislativul are […]

Constituţia din 1991

Cauzele adoptării: A reprezentat Constituţia întoarcerii la democraţie după căderea regimului comunist din România, în decembrie 1989. Este considerată Constituția perioadei postdecembriste, fiind dezbătută de o Adunare Constituantă şi supusă unui referendum popular în anul 1991(21 noiembrie adoptată, 8 decembrie votată prin plebiscit cu 73%). Preşedintele României în perioada adoptării acestui act fundamental era Ion Iliescu. […]