Category Archives: Romania Mare – Criza Orientala si marile aliante

Unirea din 1918

Unirea din 1918 reprezintă faptul  istoric prin care românii şi-au constituit statul naţional unitar sau au realizat România Mare. Evenimentul, a beneficiat de un context internaţional favorabil: Primul Război Mondial care a condus la destrămarea marilor imperii: Austro-Ungaria şi Imperiul Otoman, state înfrânte în război și Imperiul Țarist, victima revoluţiei bolşevice şi a războiului civil care i-a urmat; Adoptarea principiului […]

Primul Război Mondial (1914-1918)

Primul Război Mondial (1914-1918) Când a izbucnit războiul, în anul 1914, după atentatul de la Sarajevo(moștenitorul tronului Austro-Ungariei a fost asasinat de un student sârb) şi atacul Austro-Ungariei contra Serbiei, România a considerat că Austria-Ungaria a declanşat războiul şi a decis, prin votul unui Consiliu de Coroană să rămână neutră, deşi regele Carol a prezentat tratatul secret cu […]

Domnia lui Alexandru Ioan Cuza (Consolidarea statului modern român)

Alexandru Ioan Cuza a făcut eforturi diplomatice pentru ca marile puteri să recunoască unirea, în ciuda interpretării în folosul românilor a Convenţiei de la Paris. În Conferinţa de la Paris din septembrie 1859 s-a recunoscut  alegerea lui Cuza, după ce în martie, tot la Paris, Imperiul Otoman şi Austria refuzaseră acest lucru. În acelaşi timp a […]

Constituirea statului român modern – Unirea din 1859

Un fapt istoric prin care românii şi-au constituit sau format statul modern în secolul al XIX-lea a fost Unirea din 1859 Contextul intern al formării statului modern român a fost nefavorabil: înrăutăţirea condiţiei politice a Principatelor Române după Revoluţia de la 1848; în 1849 semnarea Convenţiei de la Balta Liman, impusă de ruşi şi turci ce prevedea […]

Acțiuni și proiecte politice în prima jumătate a secolului al XIX- lea

Acțiuni și proiecte politice în prima jumătate a secolului al XIX- lea Două acţiuni politice desfăşurate de români (sau în Ţările Române) în prima jumătate a secolului al XIX au fost: Revoluția lui Tudor Vladimirescu din 1821 Revoluţia de la 1848-1849   Revoluția lui Tudor Vladimirescu din 1821 La început, după moartea domnului fanariot Alexandru Şuţu, Tudor […]

Regimul Fanariot

Domniile fanariote reprezintă un moment istoric din spaţiul românesc în secolele al XVIII-lea – al XIX-lea. Fanarioţii erau membri ai familiilor aristocratice greceşti care locuiau în cartierul Fanar din Constantinopol. Reformismul domnesc- proiecte de reformă ale domnitorilor fanarioţi Reformele lui Constantin Mavrocordat (domn atât în Moldova cât și în Țara Românească) : – socială – desfiinţarea şerbiei -dependenţei ţăranilor de […]