EMEDI – Finantare

Trimite Postarea prietenilor tăi!

Share on facebook
Share on email

Emedi este finantat din fonduri europene!

Proiectul „Lin Start-up” POCU/82/3.7/106058 este finanțat în cadrul schemei de ajutor de minimis „România Start Up Plus”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și are ca obiectiv general dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale pentru 312 de persoane din regiunea de dezvoltare Sud-Est (…) În acest sens, proiectul va contribui la creșterea ocupării forței de muncă din regiunea Sud-Est prin înființarea a 37 start-up-uri care vor genera cel puțin 74 noi locuri de muncă, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului specific 3.7 – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din mediul urban.

Multumim pentru ajutor!

 

 

Alte postari

Diverse

EMEDI – Finantare

Emedi este finantat din fonduri europene! Proiectul „Lin Start-up” POCU/82/3.7/106058 este finanțat în cadrul schemei de ajutor de minimis „România Start Up Plus”, aferentă Programului