EMEDI – Finantare

Emedi este finantat din fonduri europene!

Proiectul „Lin Start-up” POCU/82/3.7/106058 este finanțat în cadrul schemei de ajutor de minimis „România Start Up Plus”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și are ca obiectiv general dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale pentru 312 de persoane din regiunea de dezvoltare Sud-Est (…) În acest sens, proiectul va contribui la creșterea ocupării forței de muncă din regiunea Sud-Est prin înființarea a 37 start-up-uri care vor genera cel puțin 74 noi locuri de muncă, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului specific 3.7 – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din mediul urban.

Multumim pentru ajutor!

 

 

Emedi este prima platformă digitală destinată elevilor care dau examenul de bacalaureat. 

Dacă ai emoții și simți că nu ești suficient de pregătit/a pentru acest examen atunci te putem ajuta. Principalele beneficii sunt:  

  • Fără ore nesfârșite de tocit
  • Teste cu explicații foarte clare
  •  Notițe la fiecare lecție