Instituţiile centrale în spaţiul românesc

Trimite Postarea prietenilor tăi!

Share on facebook
Share on email

Instituţiile centrale în spaţiul românesc

                -Domnia, Biserica, Armata, Sfatul Domnesc-

Cauzele apariţiei instituţiilor centrale:

  1. Domnia-  necesară câştigării independenţei politice, în faţa ungurilor, în secolul 14.
  2. Armata– survine din nevoia de apărare a ţării, în fața pericolelor externe, dar și din nevoia de a-şi păstra independenţa politică.
  3. Biserica– ia naștere deoarece locuitorii din spaţiul românesc erau creştini.

Domnia

Atribuţiile domnului erau :

a) în politica internă

1. Numea pe marii dregători şi înfiinţa noi dregătorii.

2. Bate monedă: Vlaicu Vodă-dinarii; Petru Muşat -groşii.

3. Era judecătorul suprem, asistat de Sfatul domnesc.

 

 

 

b) în politica externă

1. încheia tratate de pace, de alianță și de vasalitate

2.declara război și încheia pace (alianțe, tratate de pace sau comerciale)

3.trimitea soli de pace (ambasadori)

   În secolele 14 și 15 domnitorul îşi manifesta întreaga putere atât pe plan intern cât şi extern, dar în secolele 16 și 18, pe fondul accentuării dominaţiei otomane în Ţările Române, alegerea domnitorului era însoţită de confirmarea Imperiului Otoman.

   O caracteristică a domniei în secolele 17 și 18 este lipsa politicii externe în contextul în care, pe fondul accentuării dominaţiei otomane în Ţările Române, alegerea domnitorului era însoţită de confirmarea Imperiului, iar din 1711 (Moldova) şi 1716 (Ţara Românească), domnii români au fost înlocuiţi cu domnitori fanarioţi (greci din cartierul Fanar al Constantinopolului), care nu aveau decât funcţia de simpli funcţionari otomani.

   Cu toate acestea şi în secolele 17 și 18 este nevoie de instituția centrală a domniei, pentru a funcționa statul, în condițiile în care, deși sub suzeranitate otomană, Ţara Românească şi Moldova nu au fost niciodată transformate în paşalâcuri (aşa cum se întâmplase cu Serbia, Bulgaria sau chiar Ungaria).

Alte postari

Diverse

EMEDI – Finantare

Emedi este finantat din fonduri europene! Proiectul „Lin Start-up” POCU/82/3.7/106058 este finanțat în cadrul schemei de ajutor de minimis „România Start Up Plus”, aferentă Programului