Regimul Fanariot

Domniile fanariote reprezintă un moment istoric din spaţiul românesc în secolele al XVIII-lea – al XIX-lea. Fanarioţii erau membri ai familiilor aristocratice greceşti care locuiau în cartierul Fanar din Constantinopol.

Reformismul domnesc- proiecte de reformă ale domnitorilor fanarioţi

  1. Reformele lui Constantin Mavrocordat (domn atât în Moldova cât și în Țara Românească) :

– socială – desfiinţarea şerbiei -dependenţei ţăranilor de boieri (1746 în Țara Românească și  1749 în Moldova- care marca şi ultima întrunire a Adunării Ţării)

– Mavrocordat  îi eliberează pe țărani, acordând dreptul de a se muta de pe o moșie pe alta, însă aceștia nu au pământ. Țăranii deveneau liberi pentru 10 taleri, pe care aveau a-i plăti boierului de care depindeau. Ei erau obligați să presteze boierilor clacă sau dijmă și 12 zile de lucru pe an, în Țara Românească și 24 în Moldova.

  1. Reforma juridică a lui Alexandru Ipsilanti (Țara Românească) :

[block_content]

Emedi este prima platformă digitală destinată elevilor care dau examenul de bacalaureat. 

Dacă ai emoții și simți că nu ești suficient de pregătit/a pentru acest examen atunci te putem ajuta. Principalele beneficii sunt:  

  • Fără ore nesfârșite de tocit
  • Teste cu explicații foarte clare
  •  Notițe la fiecare lecție