Domnitori români și acțiuni militare 1- Mircea cel Bătrân.

Trimite Postarea prietenilor tăi!

Share on facebook
Share on email

Mircea cel Bătrân

Tratatul de la Radom (Polonia)

   Mircea cel Bătrân semnază, în 1389, un tratat cu regele Poloniei, Vladislav Iagello prin care cere protecţia faţă de Ungaria, care manifesta, în continuare, tendinţe expansioniste faţă de Ţara Românească. 

  Tratatul era încheiat de pe poziţii de egalitate, ca între doi suverani, iar principala prevedere consta în sprijin reciproc obligatoriu împotriva duşmanului comun – regele Ungariei, dar şi împotriva altor inamici. 

   Totuși, prevederile tratatului nu au fost niciodată îndeplinite, deoarece, nu peste mult timp, Imperiul Otoman devine o amenințare la adresa independenței Țării Românești, iar domnitorul român cere ajutorul regelui Ungariei.

Tratatul de alianţăde la Braşov (1395)

   Reprezintă primul tratat de alianță antiotoman dinEuropa de S-E, încheiat de Țările Române cu Sigismund de Luxemburg, regele Ungariei.

   În acest context, lui Mircea i se recunoaște stăpânirea asupra ducatelor Severin şi Făgăraş, din Transilvania, care se aflau în posesiunea lui Sigismund, în schimbul alianţei antiotomane.  Acest schimb între cei doi poat fi semnul unei impuneri a vasalității maghiare, însă niciun document păstrat nu consemnează un astfel de eveniment.

 

Bătălia de la Rovine (17 mai, 1395)

   Deși există opinii conform cărora bătălia s-a desfășurat mai devreme, în 10 octombrie 1394, în ultimul deceniu descoperirile istorice dovedesc faptul că bătălia a avut loc în anul 1395).

   A fost primul conflict militar contra Imperiului Otoman, condus de sultanul Baiazid, desfășurat pe teritoriul Țării Românești. După ce sultanul trece Dunăra, odată cu trupele otomane, cu scopul de a transforma teritoriul în pașalâc, armata lui Mircea cel Bătrân învinge, prin tactici inedite, asigurând că bătălia se va desfășura într-un loc mlăștinos, loc necunoscut astăzi.

 

Alte postari

Diverse

EMEDI – Finantare

Emedi este finantat din fonduri europene! Proiectul „Lin Start-up” POCU/82/3.7/106058 este finanțat în cadrul schemei de ajutor de minimis „România Start Up Plus”, aferentă Programului