Romanitatea românilor în viziunea istoricilor

Trimite Postarea prietenilor tăi!

Share on facebook
Share on email

Romanitatea și procesul ei

   Romanitatea poporului român și a prezenței lui în spațiul nord-dunărean, după retragerea armatei romane din Dacia, din secolul 3 d.Hr. reprezintă, de secole întregi, un subiect sensibil, amplu disputate. Sursele istorice limitate au dus la o serie de dezbateri politice, care au avut drept scop atribuirea anumitor teritorii, după principiul istoric al întâietății.

Războaiele Daco-Romane

   Secolul 1 a reprezentat perioada primelor conflicte dintre geto-daci (locuitori ai spațiului delimitat de Carpați, Marea Neagră și Dunăre) și romani, al căror impriu se întindea de la sudul Dunării.

Primul conflict: 87-88

   Regele dac, Decebal, este atacat de trupele romane ale împăratului Domițian. Conflictul se încheie repede, iar în 89 are loc pacea care îi pune în avantaj pe dacii care, devenind clienți ai Romei, urmează a primi bani, arme, dar și meșteri pentru construirea unor cetăți, cu scopul apărării graniței Imperiului Roman de invaziile migratoare din nord și est.

 

Decebal-regele-dacilor

Al doilea conflict: 101-102

   Traian, noul împărat al Imperiului, nemulțumit de beneficiile geto-dacilor, hotărăște războiul care se desfășoară rapid între anii 101-102. Acșinea militară se încheie printr-un Trata de pace, prin care Dacia pierde o parte din terirtoriu (Oltenia și Banatul), și este obligată să dărâme cetățile, să predea romanilor fugarii, meșterii, inginerii, iar dreptul lor la politica externă era suspendat.

Al treilea conflict:105-106

   După pacea din 102, Decebal, care fusese subjugat de o serie de obligații și interdicții, începe să incite la revoltă triburile vecine, și să jefuiască coloniile romane de peste Dunăre. În acest context, împăratul Traian hotărăște o nouă intervenție militară, în 105, iar în 106 Dacia este cucerită, capitala de la Sarmizegetusa distrusă, iar Decebal se sinucide. Teritoriul devine provincie a Imperiului Roman, infrastructura este schimbată, este impusă limba latină, sunt aduși coloniști din întreg imperiul, iar în cinstea victoriei, Traian construiește la Roma Columna pe care sunt gravate războaiele.

Romanizarea dacilor

   Romanizarea a reprezentat un proces complex, desfășurat în decursul a mai multor secole, care s-a încheiat cu adoptarea obiceiurilor, a limbii și culturii romanilor, având ca rezultat final formarea unei noi populații daco-romană. Acest porces s-a desfășurat prin mai multe etape:

  1. Contactul conomic dintre Dacia și Imperiul Roman,  înainte de războaie;
  2. Perioada în care Dacia este  provincie romană (106-271);
  3. Romanizarea dacilor liberi după anul 271, când împăratul roman Aurelian a retras armata și administrația la sud de Dunăre, din cauza repetatelor atacuri ale migratorilor germani, numiţi goţi, și ale dacilor liberi, care nu fuseseră cuceriţi de Traian, şi care trăiau în Moldova, Maramureș sau o parte a Munteniei.

 

Alte postari

Diverse

EMEDI – Finantare

Emedi este finantat din fonduri europene! Proiectul „Lin Start-up” POCU/82/3.7/106058 este finanțat în cadrul schemei de ajutor de minimis „România Start Up Plus”, aferentă Programului