Tag Archives: Istorie pentru bac

Mentiuni despre originea romanilor

Românii și sursele medievale timpurii Deși există puține documete care îi atestă pe români, acestea confirmă prezență lor în spațiul carpato-danubiano-pontic încă din primul milniu. Secolul 8: atestare în însemnare de la Mânăstirea Castamonitu ( Muntele Athos, Grecia) care atestă așa numiţii vlaho rinchinii.fără a specifica dacă aceștia erau locuitori la nord sau la sud de […]

Romanitatea românilor în viziunea istoricilor

Romanitatea și procesul ei    Romanitatea poporului român și a prezenței lui în spațiul nord-dunărean, după retragerea armatei romane din Dacia, din secolul 3 d.Hr. reprezintă, de secole întregi, un subiect sensibil, amplu disputate. Sursele istorice limitate au dus la o serie de dezbateri politice, care au avut drept scop atribuirea anumitor teritorii, după principiul […]

Instituţiile centrale în spaţiul românesc

Instituţiile centrale în spaţiul românesc                 -Domnia, Biserica, Armata, Sfatul Domnesc- Cauzele apariţiei instituţiilor centrale: Domnia-  necesară câştigării independenţei politice, în faţa ungurilor, în secolul 14. Armata– survine din nevoia de apărare a ţării, în fața pericolelor externe, dar și din nevoia de a-şi păstra independenţa politică. Biserica– […]

Formarea statelor medievale româneşti

Țara Românească Basarab I (1310?-1352)     A fost primul domnitor atestat, cu titlul de mare voievod și domn, care a reuşit unirea micilor cnezate şi voievodate, în secolul al XIII- lea, sub o singură autoritate.     În 1324, în contextul expedițiilor maghiare împotriva tătarilor, a existat o înțelegere între Basarab I și regele Ungariei, Carol […]

Rezumat Autonomii Locale si intitutii centrale in secolele IX- XVIII – lea

AUTONOMII LOCALE ȘI INSTITUȚII CENTRALE ÎN SECOLELE AL IX-LEA – AL XVIII-LEA Autonomiile locale reprezintă primele forme de organizare ale românilor la începutul Evului Mediu. La început s-a format obștea sătească, cea care avea forma unui simplu sat, ulterior s-au format structurile politice prestatale. Exemple de structure politice prestatale: Transilvania si Banat Voievodatele lui Gelu […]

Ţările Române în secolele al XVII-lea- al XVIII-lea (sfarsitul evului mediu si inceputul modernitatii)

În secolul al XVII-lea, după moartea lui Mihai Viteazul turcii au reluat dominația asupra teritoriului Țărilor Române, încă din 1606, tributul a crescut, treptat, ca și alte obligații, în muncă sau în produse. Domnitorul Țării Românești, Matei Basarab(1632-1654), ca și cel al Moldovei, Vasile Lupu (1634-1653) au încercat apropierea diplomatică de Transilvania pentru a contracara pretențiile tot mai […]