Istorie pentru bac

Constituirea statului român modern – Unirea din 1859

Un fapt istoric prin care românii şi-au constituit sau format statul modern în secolul al XIX-lea a fost Unirea din 1859 Contextul intern al formării statului modern român a fost nefavorabil: înrăutăţirea condiţiei politice a Principatelor Române după Revoluţia de la 1848; în 1849 semnarea Convenţiei de la Balta Liman, impusă de ruşi şi turci ce prevedea …

Constituirea statului român modern – Unirea din 1859 Read More »

Acțiuni și proiecte politice în prima jumătate a secolului al XIX- lea

Acțiuni și proiecte politice în prima jumătate a secolului al XIX- lea Două acţiuni politice desfăşurate de români (sau în Ţările Române) în prima jumătate a secolului al XIX au fost: Revoluția lui Tudor Vladimirescu din 1821 Revoluţia de la 1848-1849   Revoluția lui Tudor Vladimirescu din 1821 La început, după moartea domnului fanariot Alexandru Şuţu, Tudor …

Acțiuni și proiecte politice în prima jumătate a secolului al XIX- lea Read More »

Regimul Fanariot

Domniile fanariote reprezintă un moment istoric din spaţiul românesc în secolele al XVIII-lea – al XIX-lea. Fanarioţii erau membri ai familiilor aristocratice greceşti care locuiau în cartierul Fanar din Constantinopol. Reformismul domnesc- proiecte de reformă ale domnitorilor fanarioţi Reformele lui Constantin Mavrocordat (domn atât în Moldova cât și în Țara Românească) : – socială – desfiinţarea şerbiei -dependenţei ţăranilor de …

Regimul Fanariot Read More »

Practici autoritare şi totalitare în secolul al XX-lea

Regimul nazist din Germania Este un regim politic totalitar de extrema dreaptă, reprezentat de Partidul Nazist (Partidul Naţional Socialist al Muncitorilor Germania- N.S.D.A.P.– Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, pe scurt, Partidul Nazist). Liderul unic este Adolf Hitler  numit cancelar (prim ministru) pe 30 ianuarie 1933, iar în 1934, după moartea preşedintelui Hindenburg, führer (conducător). În 1934 Hitler a reușit acapararea întregii puteri în stat prin intermediul grupării paramilitare S.S. …

Practici autoritare şi totalitare în secolul al XX-lea Read More »

Ideologii şi practici politice totalitare

Caracteristici ale regimurilor totalitare. Spre deosebire de regimurile politice democratice, regimurile de tip totalitar folosesc măsuri represive pentru a controla populația. Principalele caracteristici ale acestora sunt:   liderul unic (conducătorul) – acesta beneficiază de puteri depline, el fiind cel care  conduce întreaga mişcare politică; e considerat un fel de divinitate pe pământ. Cuvintele şi scrierile liderului …

Ideologii şi practici politice totalitare Read More »

Marea Britanie – Exemplu al unui regim democratic

Separarea puterilor în stat: Este monarhie constituţională sau parlamentară pe principiul conform căruia regele conduce, dar nu guvernează; el are atribuţii limitate în comparaţie cu primul ministru. În Marea Britanie și femeile au dreptul la moștenirea tronului. Parlamentul e bicameral format din: Camera Lorzilor (spre deosebire de alte sisteme democratice, unde parlamentarii sunt aleși, aceasta este singura …

Marea Britanie – Exemplu al unui regim democratic Read More »