Tag Archives: Tema si viziunea despre lume

Tema si Viziunea despre lume – Baltagul

Publicat în anul 1930, romanul Baltagul este considerat una dintre cele mai reprezentative opere ale lui Mihail Sadoveanu. Ca surse de inspirație, acesta va utiliza literatura populară, mai cu seamă specia baladei populare, preluând astfel idei și motive din mitologia românească. Opera Baltagul se grefează pe fondul unui univers arhaic autohton, reprezentând astfel expresia tradiționalismului […]

Tema si viziunea despre lume – Ultima noapte de dragoste intaia noapte de razboi

Sigmund Freud, Marx și Nietzche sunt numele care prin cercetările lor pledează pentru un tip nou de abordare a existentului. A fi modern reprezintă o stare de spirit menită a nega informațiile trecutului. Criticul literar român Eugen Lovinescu prin înființarea revistei și cenaclului Sburătorul încurajează tinerele talente sa creeze un nou tip de literatură. El […]

Tema si viziunea despre lume – Testament

Modernismul reprezintă un curent literar care apare ca o reacție împotriva tradiționalismului. Acest tip de creație presupune renunțarea la rigorile prozodice, promovând adesea ambiguitatea, exacerbarea eului liric, intelectualizarea sentimentelor. Alături de Ion Barbu, George Bacovia și Lucian Blaga, Tudor Arghezi este un poet care inovează discursul liric modernist. Meritul său este acela de a prelua […]

Tema si viziunea despre lume – Riga Crypto si Lapona Enigel

Modernismul este un curent literar care neagă, ca prim fapt, tradiționalismul. Frecventarea cenaclului „Sburatorul”, înființat de Eugen Lovinescu, este pentru Ion Barbu un prilej de a lua contact cu literatura vremii. Dacă Lucian Blaga conferă literaturii române o dimensiune filozofică, Barbu este, prin natura meseriei sale, matematician. Prin el, geometria și poezia se unesc și […]

Tema și viziunea despre lume în basmul cult Povestea lui Harap-Alb

Opera literară Povestea lui Harap-Alb se încadrează în specia basmului cult, fiind o specie epică, caracterizată de anumite stereotipii specifice, precum: opoziția Bine-Rău, maturizarea fizică și etică a eroului (caracterul de bildungsroman), antiteza erou-antierou, formulele compoziționale specifice (incipit și final), precum și de existența anumitor elemente auxiliare, care au finalitatea de adjuvanți ai desfășurării acțiunii ori de […]

Tema si viziunea despre lume – Plumb

George Bacovia reprezintă un punct împortant pe orbita simbolismului românesc. Alexandru Macedonsky, teoreticianul curentului literar expus în România îi dedică, în semn de apreciere, un madrigal prin care îl elogiază „Singur, până astăzi,/Din plumb făcut-ai aur” Simbolismul presupune recuperarea sensibilitații lirice, pierdută în perioada parnasianistă, care milita pentru o poezie rece, lipsită de sensibilitate lirică. […]